Genel

Linux Sunucu Üzerinde USB Yönlendiricisi Nasıl Kullanılır ?

Linux için USB Redirector’ı bilgisayarınıza USB sunucu modunda yüklemek için, yükleme paketi indirip çıkarmanız ve ardından aşağıdaki komutu çalıştırmanız gerekir:

İndirme Linki : https://www.incentivespro.com/downloads.html#usb-redirector-linux

./installer.sh install-server

Yükleme tamamlandığında, sisteminizde usbsrvd daemon çalışmalıdır. USB cihazlarını paylaşmak için usbsrv komut satırı yardımcı programını kullanın. Diğer tüm işlemler bu yardımcı programın yardımıyla gerçekleştirilir.

usbsrv komut satırı sözdizimi:

usbsrv <komut>

where <komut> aşağıdaki parametrelerden biri olabilir:

-s, -share <device>
USB Cihazı Paylaş
-t, -unshare <device>
USB Cihazı Paylaşma
-addexclude <device>

Belirtilen cihazı hariç tutmak için .

-remexclude <device>
Hariç tutma listesinden cihazı çıkarmak için.
-l, -list

USB sunucusunda mevcut olan tüm USB cihazlarının listesini göster.

-i, -info

Geçerli USB sunucu durumunu göster

-clients

Bağlı USB istemcilerinin listesini göster.

-n, -settcpport <port>

Gelen bağlantıları kabul etmek için kullanılan TCP bağlantı noktası numarasını değiştirin.

-autoshareon

Otomatik paylaşım moduna geç.

-autoshareoff

Manuel paylaşım moduna geçin.

<device> is <deviceid> | -vid <vendorid> -pid <productid> -usbport <port>

deviceid

Cihaz listesindeki belirli sayıda USB cihazı.

-vid

USB cihazı Satıcı Kimliği.

-pid

USB aygıtı Ürün Kimliği.

-usbport

List komutu ile görüntülenen USB port numarası.

 

USB cihazların listesi nasıl alınır?

USB sunucunuzdaki USB cihazlarının bir listesini almak için,

usbsrv -list

user@cyber : / usr/ local/ 
USB SERVER OPERATION 
./usbsrv —I 
SUCCESSFUL - 
List 
16: 
1B: 
of USB 
F lash 
devices: 
Disk 
USB 
/ USB Mass Storage 
Device 
Vid: oeao 
Status: plugged 
USB—serial Controller C Prolific Technology 
Vid: 067b 
Pid: 2303 
Status: plugged, in exclusion list 
Inc. 
USB Hl_unan Interface 
Status: in use by 192 
FM10B3 FORTEMEDIA 
Vid: 13Bc 
Status: not plugged, 
Mouse Device 
. 16B. 1 .20 
Composite 
shared 
USB 
Device 
user@cyber : / usr/ local/

Her USB cihazının kendi durumu vardır:

plugged –  USB aygıtı bilgisayara takılı.

not plugged – USB aygıtı paylaşıldı, ancak şu anda USB bağlantı noktasına takılı değil.

initializing – USB aygıtı ön paylaşım durumunda.

shared -USB aygıtı, müşteriler tarafından bağlantı için paylaşılır ve kullanılabilir.

in use by …USB aygıtı paylaşılır ve uzak istemciye bağlanır.

in exclusion list -USB cihazı dışlama listesinde yer alıyor ve paylaşılamıyor.

Bir USB cihazını paylaşma:

Örnek olarak, yukarıdaki usbsrv -l komutu tarafından listelenen bir Flash Disk USB / USB Yığın Depolama Aygıtını paylaşacağız. Bunu yapmak için şunları yapmalısınız:

usbsrv -share -vid 0ea0 -pid 2168 -usbport 1-4

user@cyber : / usr/ local/ 
./usbsrv —share —vid OeaO —pid 216B —usbport 
OPERATION SUCCESSFUL - 
USB device 
has been shared 
user@cyber : / usr/ local/

Lütfen aklınızda bulundurun! Bu cihazı başka bir USB bağlantı noktasına takarsanız, bağlantı noktası numarası değişecektir.

USB cihazını cihaz kimliğine göre paylaşmak için device id: (1) Flash Disk USB / USB Yığın Depolama Cihazı’nı çalıştırabilirsiniz:

usbsrv -share 1

user@cyber : / usr/ local/ . /usbsrv 
OPERATION SUCCESSFUL - 
USB device 
has been shared 
user@cyber : / usr/ local/ 
—share

USB aygıtı paylaşıldığında, yeniden başlatıldıktan sonra bile paylaşılacak. Paylaşılan cihazlara yerel sistemde erişilemez çünkü bunlar uzaktaki istemciler için kullanılabilir hale getirmek üzere USB Redirector tarafından edinilir. Bir cihazın paylaşımını kaldırmak için -unshare komutunu kullanın.

Bir USB cihazını serbest bırakma:

Aşağıdaki ekran görüntüsünde listelenen bir USB Human Interface – Mouse Device paylaşmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

usbsrv -unshare -vid 1241 -pid 1166 -port 2-1

user@cyber : / usr/ local/ 
./usbsrv —unshare —vid 1241 —pid 1166 —usbport 
OPERATION SUCCESSFUL - 
Device has 
been unshared 
user@cyber : / usr/ local/

USB cihazını cihaz kimliğine göre unshare etmek için: (18) UUSB Human Interface – Mouse Device çalıştırabilirsiniz:

usbsrv -unshare 18

Gelen bağlantıları kabul etmek için USB Yönlendiricinin kullandığı bir TCP bağlantı noktasını değiştirme:

Varsayılan olarak, USB Yönlendirici, 32032 TCP bağlantı noktasında istemcilerden gelen bağlantıları kabul eder. Yürütülecek port numarasını değiştirmek için:

usbsrv -settcpport <new TCP port number>

 

İngilizce Versiyon İçin / For English Version  : Click

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *